Algemene voorwaarden

Overeenkomst
Als er door de koper (hierna te noemen: klant) opdracht gegeven wordt aan de verkoper (hierna te noemen Kriebels lifestyle) om één of meerdere artikelen te leveren, dan is er sprake van een overeenkomst die wettelijk bindend is (koop op afstand).

Levering
Kriebels lifestyle draagt zorg voor een goede levering van de bestelde artikelen. Kriebels lifestyle behoudt zich het recht voor de koopovereenkomst te ontbinden als de klant zich niet aan de voorwaarden houdt. De gestelde levertijd is een indicatie, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Verzending
Kriebels lifestyle verzendt alleen aan adressen in Nederland en België. Artikelen worden verzonden via PostNL als de betaling ontvangen is. Kriebels lifestyle is niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging door PostNL. Zendingen kunnen verzekerd of aangetekend verzonden worden op verzoek van de klant.

Prijzen
Prijzen op de website van Kriebels lifestyle zijn vaste prijzen. De prijzen worden vermeld in Euro’s en zijn exclusief verzendkosten. De prijzen zijn inclusief 21% BTW.

Betaling
Betaling van het verschuldigde bedrag inclusief verzendkosten dient te geschieden per vooruitbetaling binnen 8 dagen. Artikelen worden gedurende deze periode voor de klant gereserveerd. Mocht Kriebels lifestyle na 8 dagen geen betaling hebben ontvangen, dan vervalt automatisch de reservering.

Retourzending
Artikelen kunnen retour gezonden worden binnen 14 dagen na ontvangst. Graag Kriebels lifestyle hierover inlichten via info@kriebelslifestyle.nl. Artikelen worden retour genomen als ze onbeschadigd teruggezonden worden in de oorspronkelijke staat. Alleen als aan al deze voorwaarden is voldaan, wordt de zending binnen 14 dagen na herroeping gecrediteerd. Artikelen die op bestelling zijn ingekocht (zoals een stempel met eigen logo of ontwerp) kunnen niet retour genomen worden. Onvoldoende gefrankeerde zendingen worden niet aangenomen of gecrediteerd. Kosten voor retourzending komen voor rekening van de klant. In geval van een fout van de kant van Kriebels lifestyle zal Kriebels lifestyle de kosten dragen voor retourzending.

Garantie
Kriebels lifestyle garandeert dat de bestelling in goede staat verzonden wordt en dat aan de verzending van de artikelen veel zorg is besteed.

Aansprakelijkheid
Kriebels lifestyle is niet aansprakelijk voor schade toegebracht door verkeerd gebruik van de geleverde artikelen. Klant dient, alvorens de bestelling te plaatsen, de geschiktheid van de artikelen te beoordelen. Kriebels lifestyle is dan ook niet aansprakelijk voor de schade toegebracht door onzorgvuldigheid van de klant.

Workshops
• Inschrijven voor een workshop kan via de website of via info@kriebelslifestyle.nl.
• De inschrijving voor een workshop is definitief als deze bevestigd en betaald is.
• De betaling dient vóór aanvang van de workshopdatum ontvangen te zijn.
• De reservering van de workshop blijft 5 dagen geldig, indien de betaling niet is ontvangen, zal de reservering komen te vervallen.
• Kriebels lifestyle stelt zicht niet aansprakelijk voor blessures, schade, diefstal of verlies van goederen ontstaan tijdens de workshop. Deelname aan de workshop geschiedt op eigen risico.

Annuleren van een workshop door deelnemer:
• >7 dagen vóór de workshop: restitutie van het gehele workshopbedrag;
• <7 dagen vóór de workshop: restitutie van 50% van het totale workshopbedrag;
• op de dag van de workshop is geen restitutie meer mogelijk en is men het gehele workshopbedrag verschuldigd.

Annuleren van een workshop door Kriebels lifestyle:
• Restitutie van het gehele workshopbedrag.
• Kriebels lifestyle heeft het recht op de workshop te annuleren indien het minimaal aantal deelnemers niet is behaald.
• Kriebels lifestyle is een eenmanszaak en de workshops worden begeleid door Annemiek de Graauw. Bij ziekte of andere bijzondere omstandigheden heeft Kriebels lifestyle het recht om de workshop te annuleren tot op de dag van de workshop.

Disclaimer
De op de website getoonde informatie wordt door Kriebels lifestyle met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht. Kriebels lifestyle aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van de website. Kriebels lifestyle aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en onvolledigheden van de op de website van Kriebels lifestyle opgenomen informatie en prijzen. Hoewel Kriebels lifestyle alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Kriebels lifestyle niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden. Verwijzingen naar sites die niet door Kriebels lifestyle worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Kriebels lifestyle uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door Kriebels lifestyle worden onderhouden wordt afgewezen.

Privacy
Kriebels lifestyle respecteert de Wet Bescherming Persoonsgegevens, zal de persoonsgegevens vertrouwelijk behandelen en niet beschikbaar stellen aan derden. Persoonsgegevens worden door Kriebels lifestyle alleen gebruikt voor het uitvoeren van de bestelling. Als een bezoeker aangeeft de nieuwsbrief van Kriebels lifestyle te willen ontvangen dan zullen de gegevens voor die doeleinden worden gebruikt. Afmelden kan via de link onderaan de nieuwsbrief of via info@kriebelslifestyle.nl.

Cookies
Op de website wordt gebruik gemaakt van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat de server op het systeem van de bezoeker plaatst. Cookies worden gebruikt voor statistische doeleinden, zoals: het aantal hits op de pagina, de bezochte pagina’s, de duur van het aantal bezoeken, waar bezoekers vandaan komen (land, plaats). Daarnaast worden cookies gebruikt voor een correcte werkwijze van het winkelmandje. Het gebruik van cookies kan verhinderd worden door de instellingen van de browser te veranderen.

Kriebels lifestyle
Koningin Emmahof 10
3402 CZ  IJSSELSTEIN
KvK 67943071
BTW NL001938980B38
IBAN NL39 KNAB 0257 9018 33